01 oktober 2010

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Het concept regeerakkoord tussen VVD en CDA en het concept gedoogakkoord tussen VVD, PVV en CDA is een dag oud. Het nieuws staat vol met kritiek op deze akkoorden. Abvakabo, PvdA, D’66, Van Agt, JOVD en natuurlijk de twee “CDA dissidenten’ Ferrier en Koppejan.
Met name de kritiek vanuit de politiek zelf is onbegrijpelijk. De partijen die nu 74 zetels in het parlement hebben, hebben eerder in de informatie (bijna) allemaal de kans gehad om verantwoordelijkheid te nemen na de verdeelde verkiezingsuitslag. Met name het PvdA en in mindere mate de andere partijen links van het midden stelden voorwaarden aan gesprekken of sloten bepaalde combinaties vooraf al uit.
Het getuigt nu dan ook van bijzonder kinderlijk gedrag om vanuit de oppositiebankjes met verwijten te strooien richting de partijen die wel verantwoordelijkheid hebben genomen om Nederland te besturen. Invloed nemen is niet makkelijk, maar ik verwacht van leiders als Cohen en Pechtold dat ze het politiek spel kennen en beheersen.
Nu er een rechts (what is in the name) akkoord op tafel ligt, maakt links oproer. Terwijl ze zich beter kunnen concentreren op de vraag hoe ze vanaf nu wel invloed kunnen nemen om hun kiezers te laten zien dat ze wel ergens voor staan.
Het nemen van invloed is voor Ferrier en Koppejan kinderspel. De akkoorden die nu op tafel liggen, zijn dankzij hen nog steeds in ‘concept’ fase en nog niet definitief. Wat mij echter verbaasd is dat niet helder is wat ze met deze invloed willen bereiken. Inhoudelijk zijn er geen voorbehouden gemaakt tijdens de fractievergadering van het CDA. De afspraken op papier tussen VVD en CDA zijn dus voor Ferrier en Koppejan acceptabel. De gedoogsteun van de PVV is het probleem. Maar het is niet duidelijk wat er aan die afspraken moet veranderen voordat Ferrier en Koppejan tevreden zijn. Zeker nu Koppejan heeft aangegeven dat hij in de fractie blijft als het CDA congres de samenwerking goedkeurt, blijft het een rare bokkesprong.
De boodschap van Maxime Verhagen in de formatie is steeds duidelijk geweest. Er komt een regering VVD-CDA en de PVV steunt deze regering. Ik wens het CDA congres veel wijsheid, maar vooral veel inzicht in invloed toe.