01 maart 2009

Femke Halsema - Geluk!

Ik had een hele stapel boeken meegenomen om te lezen tijdens de wintersportvakantie. Uiteindelijk heb ik er slechts een van gelezen.

Het boek van Femke leest net las haar vorige boek prettig weg. De vele noten in het boek zijn niet storend, eerder verhelderend. Geluk! is een boek over dat probeert een middenweg te vinden tussen het Amerikaanse kapitalisme en de betutteling vanuit de huidige CDA - PvdA - CU coalitie.

Hyperconsumptie en doorgeslagen vrijheden zijn volgens Femke ongepast in deze tijd. Maar betutteling zoals onze huidige coalitie dat doet past ook niet in haar straatje. Haar boek gaat in op wat Femke vind hoe we wel kunnen leven om niet alleen de economische groei, maar ook ons geluk ieder jaar weer te vergroten. Ook hierin zit een vorm van betutteling, ook al is die weer anders dan die vanuit de regering.

Ondanks dat ben ik het in grote lijnen eens met de visie die Femke Halsema in dit boek beschrijft. Een aanrader dus!

Geen opmerkingen: